A A A

Störf hjá stofnuninni eru auglýst á starfatorg.is

30.01 2013

Sjá reglur um auglýsingu starfa á starfatorg.is


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Mannauđs- og rekstrarstjóri - Heilbrigđisstofnun Vestfjarđa

15.08 2018

 

Staða mannauðs- og rekstrarstjóra við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er laus til umsóknar

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) starfa ríflega 250 manns, en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Innan heilbrigðisumdæmisins eru sveitarfélögin Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð.


Það er kraftur í samfélaginu á Vestfjörðum. Góðir skólar, fjölbreytt atvinnulíf og mikil lífsgæði á alla lund gera svæðið eftirsóknarvert til leiks og starfa. Með ráðningu fjármálastjóra og mannauðs- og rekstrarstjóra verður komin að mestu ný yfirstjórn yfir stofnunina, en nýr forstjóri tók við í sumar og nýr framkvæmdastjóri lækninga tekur við 1. október.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Hefur umsjón með starfsmannahaldi stofnunarinnar
• Kemur að ráðningum nýrra starfsmanna
• Annast og hefur umsjón með starfsmannasamtölum og frammistöðumati
• Kemur að mótun starfsmannastefnu og gerð mönnunaráætlunar
• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með gerð starfslýsinga
• Hefur umsjón með fræðslumálum innan stofnunar
• Hefur eftirlit með daglegum rekstri og starfsmannahaldi stoðdeilda á Ísafirði
• Stuðlar að góðum samskiptum og góðum starfsanda á vinnustað

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar og þekking
á kjarasamningum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Reynsla af mannauðskerfi Orra (Oracle) er æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni

Starfsstöðin er á aðalskrifstofunni á Ísafirði. Starfið heyrir undir forstjóra og
er starfshlutfall 100%. Ráðið verður í stöðuna til fimm ára í senn en samkomulag verður um hvenær viðkomandi hefur störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 26. ágúst 2018


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Fjármálastjóri - Heilbrigđisstofnun Vestfjarđa

15.08 2018

 

Staða fjármálastjóra við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er laus til umsóknar

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) starfa ríflega 250 manns, en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Innan heilbrigðisumdæmisins eru sveitarfélögin Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð.


Það er kraftur í samfélaginu á Vestfjörðum. Góðir skólar, fjölbreytt atvinnulíf og mikil lífsgæði á alla lund gera svæðið eftirsóknarvert til leiks og starfa. Með ráðningu fjármálastjóra og mannauðs- og rekstrarstjóra verður komin að mestu ný yfirstjórn yfir stofnunina, en nýr forstjóri tók við í sumar og nýr framkvæmdastjóri lækninga tekur við 1. október.

 

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Umsjón með fjármálum og daglegum rekstri
• Annast og ber ábyrgð á gerð fjárhags- og rekstraráætlana
• Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með launavinnslu og bókhaldi
• Annast tölfræðiúrvinnslu og hefur eftirlit með rekstri deilda
• Sinnir innra eftirliti, rýni og greiningarvinnu
• Er tengiliður við viðskiptaaðila og stofnanir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gerð fjárhags- og rekstraráætlana
• Þekking á bókhaldi og launavinnslu
• Hæfni í tölfræði og úrvinnslu gagna
• Reynsla af fjársýslukerfi Orra (Oracle) er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni

 

Starfsstöð fjármálastjóra er á aðalskrifstofunni á Ísafirði. Starfið heyrir undir forstjóra
og er starfshlutfall 100%. Ráðið verður í stöðuna til fimm ára í senn  frá 1. nóvember. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi
stéttarfélag.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 26. ágúst 2018


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Heilbrigđisstofnun Vestfjarđa auglýsir eftir hjúkrunarstjóra á Patreksfirđi

20.06 2018

Heilbrigðissstofnun Vestfjarða á Patreksfirði óskar eftir að ráða hjúkrunarstjóra í 80-100% stöðu frá 1. ágúst  2018 eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða stjórnanda hjúkrunar á sjúkra- og heilsugæslusviði Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða á  sunnanverðum vestfjörðum og deildarstjórn á legudeild.

 

Á Patreksfirði fer fram mjög fjölbreytt þjónusta. Hjúkrunarfræðingar hafa sinnt jafnt legudeild, heilsugæslu, blóðtökum og að hluta blóðrannsóknum. Mikil reynsla er hjá núverandi starfsmönnum sem þar vinna og spennandi verkefni eru því í boði fyrir réttan umsækjanda. Húsnæðishlunnindi eru góð, góð íbúð í góðu standi er til staðar og er það leigulaust fyrsta árið fyrir utan rafmagns- og hitakostnað.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Umsjón með heilsugæslu og legudeild

 • Ábyrgð á starfsmannahaldi

 • Rekstrarleg ábyrgð á heilbrigðisþjónustunni á Patreksfirði

   

  Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði

 • Reynsla af stjórnun og heilsugæslu er æskileg

 • Umsækjandi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum

 • Sjálfstæði, frumkvæði og áreiðanleiki

 • Áhug á þróun og uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á Patreksfirði

 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

 • Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

   

  Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2018. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og FÍH og stofnanasamningi HVEST og FÍH. Nánari upplýsingar veitir Anna Árdís Helgadóttir, hjúkrunarstjóri, í s: 849 0530 og á anna@hvest.is. Vinsamlegast sendið umsóknir í pósti eða með tölvupósti til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. hjúkrunarstjóra, Stekkum 1, 450 Patreksfirði.

   

  Á Patreksfirði er gott að búa, bærinn er í uppsveiflu og ungt fólk sækir í auknum mæli í að búa á svæðinu. Náttúran er stórkostleg og stutt er í alla þjónustu. Aukinn frítími sem fólk fær vegna nálægðar við vinnu gefur möguleika á mörgum tómstundum sem hægt er að stunda í fjölbreyttu og góðu mannlífi.

   

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið frá gengin.

 


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Heilbrigđisstofnun Vestfjarđa auglýsir eftir hjúkrunardeildarstjóra á heilsugćslu á Patreksfirđi

20.06 2018

Heilbrigðissstofnun Vestfjarða á Patreksfirði óskar eftir að ráða hjúkrunardeildarstjóra heilsugæslu í 80-100% stöðu nú þegar, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða deildarstjórn á heilsugæslu.

 

Á Patreksfirði fer fram mjög fjölbreytt þjónusta heilbrigðisþjónusta á sjúkra- og heilsugæslusviði á sunnanverðum vestjörðum. Hjúkrunarfræðingar hafa leyst hvern annan af og er því mikil reynsla á vinnustaðnum. Um að ræða spennandi stöðu fyrir réttan umsækjanda. Húsnæðishlunnindi eru góð, og eru leigulaus fyrsta árið fyrir utan rafmagns- og hitakostnað.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Hjúkrunarábyrgð á heilsugæslu

 • Umsjón með starfsmannahaldi

   

  Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði

 • Umsækjandi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum

 • Sjálfstæði, áreiðanleiki og frumkvæði í vinnubrögðum og teymisvinnu

 • Áhugi á þróun og uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á Patreksfirði

 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

   

  Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2018. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og FÍH og stofnanasamningi HVEST og FÍH. Nánari upplýsingar veitir Anna Árdís Helgadóttir, hjúkrunarstjóri, í s: 849 0530 og á anna@hvest.is. Vinsamlegast sendið umsóknir í pósti eða með tölvupósti til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. hjúkrunarstjóra, Stekkum 1, 450 Patreksfirði.

   

  Á Patreksfirði er gott að búa, bærinn er í uppsveiflu og ungt fólk sækir í auknum mæli í að búa á svæðinu. Náttúran er stórkostleg og stutt er í alla þjónustu. Aukinn frítími sem fólk fær vegna nálægðar við vinnu gefur möguleika á mörgum tómstundum sem hægt er að stunda í fjölbreyttu og góðu mannlífi.

   

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið frá gengin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGAR Á PATREKSFJÖRĐ

17.05 2018

Heilbrigðissstofnun Vestfjarða (HVEST) á Patreksfirði bráðvantar hjúkrunarfræðinga til starfa nú þegar, eða eftir samkomulagi. Um er að ræða 2 fastar stöður 80-100%:

Deildarstjóri yfir legudeild  80-100% staða.

Hjúkrunarfræðing í 40% starf við skólahjúkrun (3 skólar) og 60% starf við heimahjúkrun.

 

Á HVESTá Patreksfirði fer fram mjög fjölbreytt þjónusta. Hjúkrunarfræðingar hafa sinnt jafnt legudeild, heilsugæslu, blóðtökum og að hluta vinnslu blóðs, mæðra- og ungbarnaeftirliti. Mikil reynsla og spennandi er því í boði fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem hingað vilja koma.

Húsnæðishlunnindi eru góð, stórt einbýlishús í góðu standi er til staðar og er það leigulaust fyrsta árið fyrir utan rafmagns- og hitakostnað.

 

Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

Umsækjandi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og geta sýnt frumkvæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.

 

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og FÍH og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

Nánari upplýsingar veitir Anna Árdís Helgadóttir, hjúkrunarstjóri, í s: 849 0530 og á anna@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir í pósti eða tölvupósti til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. hjúkrunarstjóra, Stekkum 1, 450 Patreksfirði.

 

Á Patreksfirði er gott að búa, bærinn er í uppsveiflu og ungt fólk sækir í auknum mæli að búa á svæðinu. Náttúran er stórkostleg , stutt er í alla þjónustu, aukin frítími sem fólk fær vegna nálægðar við vinnu og tómstundir og fjölbreytt og gott mannlíf.

 

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGUR Á LEGUDEILD – FAST STARF

12.04 2018

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðing í fasta stöðu frá 1. september 2018, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða almenn störf hjúkrunarfræðings á blandaðri akút legudeild. Deildin sinnir auk þess sængurkonum og nýburum utan dagvinnu ljósmóður, annast göngudeild fyrir krabbameinslyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir og aðstoðar við slysamóttöku á Slysadeild utan dagvinnu.

 

Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

Umsækjandi hafi góða hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sjálfstæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2018. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.

 

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og netf. rannveig@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á hordur@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, b.t. framkvæmdastjóra hjúkrunar, Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGUR Á LEGUDEILD - SUMARAFLEYSING

12.04 2018

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðing til sumarafleysinga frá 1. júní 2018, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða almenn störf hjúkrunarfræðings á blandaðri akút legudeild. Deildin sinnir auk þess sængurkonum og nýburum utan dagvinnu ljósmóður, annast göngudeild fyrir krabbameinslyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir og aðstoðar við slysamóttöku á Slysadeild utan dagvinnu.

 

Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

Umsækjandi hafi góða hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sjálfstæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2018.

 

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og netf. rannveig@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á hordur@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, b.t. framkvæmdastjóra hjúkrunar, Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGUR Á PATREKSFJÖRĐ - SUMARAFLEYSING

11.04 2018

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Patreksfirði óskar að ráða  hjúkrunarfræðing, eða hjúkrunarfræðinga, til sumarafleysinga á heilsugæslustöð og legudeild. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni við hjúkrun á hjúkrunar- og legudeild og við heilsugæslu og heilsuvernd. Bakvaktir eru á móti öðrum hjúkrunarfræðingum á legudeildinni utan dagvinnu. Um er að ræða 80-100% afleysingarstöðufrá1. júní 2018 í 3 mánuði, eða eftir nánara samkomulagi. Einnig er möguleiki á fleiri hjúkrunarfræðingum yfir styttri tímabil yfir sumarið.

 

Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Mjög góð húsnæðishlunnindi eru í boði.


Nánari upplýsingar veitir Anna Árdís Helgadóttir, hjúkrunarstjóri, í s: 849 0530 og á anna@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2018. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.
 
Vinsamlegast sendið umsóknir í pósti eða rafrænt til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. hjúkrunarstjóra, Stekkum 1, 450 Patreksfirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGUR Á PATREKSFJÖRĐ

11.04 2018

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Patreksfirði óskar að ráða  hjúkrunarfræðing á heilsugæslustöð og legudeild. Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni við hjúkrun á hjúkrunar- og legudeild og við heilsugæslu og heilsuvernd. Bakvaktir eru á móti öðrum hjúkrunarfræðingum á legudeildinni utan dagvinnu. Um er að ræða 80-100% fasta stöðufrá1. maí 2018, eða fyrr, eftir nánara samkomulagi.

 

Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Mjög góð húsnæðishlunnindi eru í boði.


Nánari upplýsingar veitir Anna Árdís Helgadóttir, hjúkrunarstjóri, í s: 849 0530 og á anna@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2018. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.
 
Vinsamlegast sendið umsóknir í pósti eða rafrænt til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. hjúkrunarstjóra, Stekkum 1, 450 Patreksfirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Fyrri síđa
1
234567Nćsta síđa
Síđa 1 af 7
Vefumsjón