A A A

Fjármálastjóri

16.05 2019

Við leitum að metnaðarfullum, jákvæðum og framsýnum leiðtoga til að leiða fjármálasvið Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.

 

Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra og er hluti af framkvæmdastjórn þar sem lögð er áhersla á fagleg vinnubrögð, umbætur í rekstri og ánægju starfsmanna. Fjármálastjóri ber ábyrgð á verkefnum fjármálasviðs sem felast meðal annars í fjárhagslegum rekstri, bókhaldi, launavinnslu, áætlanagerð og eftirfylgni með áætlunum auk umbótaverkefna á sviði fjármála. Þá mun hluti annarrar stoðþjónustu einnig heyra undir fjármálastjóra. Við leitum því að einstaklingi sem hefur góða leiðtoga- og samskiptafærni þar sem starfið er krefjandi með tækifærum til að þróa og innleiða nýja ferla og bætt vinnulag.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

 • Áætlanagerð, umsjón með fjármálum og ábyrgð á daglegum rekstri
 • Ábyrgð á launavinnslu, bókhaldi og gerð ársreiknings
 • Innra eftirlit og rýni á rekstri stofnunarinnar í heild og einstakra eininga
 • Dagleg stjórnun og mannaforráð með starfsmönnum á fjármálasviði
 • Samningagerð og ýmis samskipti við viðskiptaaðila og stofnanir
 • Virk þátttaka í stefnumótun, m.a. með setu í framkvæmdastjórn
 • Getur gengið í störf annarra starfsmanna sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskipta eða hagfræði; framhaldsmenntun æskileg
 • Reynsla af fjármálastjórn, bókhaldi, launavinnslu og/eða mannaforráðum
 • Reynsla af úrvinnslu og framsetningu gagna
 • Áhugi á umbótaverkefnum og teymisvinnu
 • Góðir leiðtoga- og samskiptahæfileikar
 • Áreiðanleiki, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Áhugi á þróun og uppbyggingu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða

 

Frekari upplýsingar

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að störf hefjist í ágúst 2019. Hægt er að hafa starfstöð á Ísafirði eða Patreksfirði.

 

Umsóknarfrestur er til 7. júní 2019. Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt fylgibréfi. Umsóknum er skilað á ráðningarvef Alfreð.is

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gylfi Ólafsson forstjóri í síma 450-4500 og á netfanginu gylfi@hvest.is.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.

 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; hjúkrunarsviði, heilsugæslusviði og sjúkrasviði, með sjúkrahús á Ísafirði og Patreksfirði. Hjá stofnuninni starfa ríflega 250 manns, og veltir hún um 2,4 milljörðum króna í ár. Innan heilbrigðisumdæmisins eru sveitarfélögin Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð.

 

Það er kraftur í samfélögunum fyrir vestan. Einstök náttúra einkennir svæðið, íþróttalíf er fjölbreytt og gróskumikið menningarstarf fer fram allt árið um kring, sérstaklega á sviði tónlistar. Fjölbreytt atvinnutækifæri eru á svæðinu, og börnin njóta sín í skólunum.

 


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Sálfrćđingur - Ísafirđi

11.04 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða auglýsir til umsóknar stöðu sálfræðings. Um er að ræða stöðu í 75-100% starfshlutfalli.  Aðalstarfsstöðin er á Heilsugæslunni Ísafirði, en gert er ráð fyrir að sálfræðingur veiti einnig þjónustu 2-3 daga í mánuði á Heilsugæslunni á Patreksfirði. Samhliða er boðið er upp á aðstöðu fyrir sálfræðing til þess að sinna sjálfstæðri klínískri móttöku. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Sálfræðingur  starfar í náinni samvinnu við lækna og hjúkrunarfræðinga heilsugæslunnar, sem og við skóla og félagsþjónustu á svæðinu.  Mikið samstarf er einnig við Barna- og unglingageðdeild Landspítalans.
 • Í starfinu felst móttaka skjólstæðinga á heilsugæslustöðinni á Ísafirði og Patreksfirði.
 • Unnið er að innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu og verður sálfræðingur þátttakandi í því verkefni.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Klínískt nám í sálfræði og starfsleyfi frá Embætti landlæknis
 • Þekking og reynsla á gagnreyndum aðferðum
 • Reynsla af greiningu og meðferð barna og fullorðinna með geðrænan vanda
 • Framúrskarandi samskiptahæfni
 • Jákvæðni og frumkvæði í starfi
 • Áhugi, geta og faglegur metnaður til að starfa bæði sjálfstætt og í teymi
 • Góð almenn tölvukunnáttu
 • Íslenskukunnátta er skilyrði
 • Áhugi á þróun og uppbyggingu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármálaráðherra og Sálfræðingafélagi Íslands og stofnanasamningi Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.

 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september 2019 eða eftir samkomulagi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019.  Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt staðfestu afriti af opinberu starfsleyfi og skilað rafrænt á netfangið umsokn@hvest.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

 

 Nánari upplýsingar um starfið veitir Súsanna Ástvaldsdóttir yfirlæknir heilsugæslu, á netfanginu susannaba@hvest.is  eða í síma 450 4500. 


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Sérnámsstađa í heimilislćkningum

10.04 2019

Laus er til umsóknar sérnámsstaða í heimilislækningum við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði. Sérnámsstaðan er til fimm ára og veitist frá 1. október 2019. Um er að ræða 100% starf. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

 

Sérnámslæknir vinnur að skipulagi námsins í samvinnu við kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á heilsugæslustöðum, sjúkrahúsi og hjúkrunarheimilum á Ísafirði og í nágrannabyggðum.

 

Á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða starfa um 250 manns en stofnun veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á heilsugæslunni á Ísafirði starfar 9 manna öflugur og jákvæður hópur, þar af eru 3 fastráðnir heimilislæknar.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Almenn störf heimilislæknis á heilsugæslu ásamt vinna á hjúkrunardeildum, skurðdeild, bráðadeild og slysadeild.
 • Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
 • Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfniskröfur

 • Íslenskt lækningaleyfi
 • Góð samskiptafærni og góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð vinnubrögð

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands hafa gert.

Umsóknarfresturer til og með 10. maí 2019.

 

Tekið er á móti umsóknum á netfanginu umsokn@hvest.is og með umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt fylgibréfi þar sem gert er grein fyrir hæfni og áhuga á starfinu. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi og fyrri störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Súsanna Björg Ástvaldsdóttir yfirlæknir heilsugæslu á netfanginu susannaba@hvest.is og í síma 450 4500.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

SJÚKRALIĐI - SUMARAFLEYSING Á LEGUDEILD

8.03 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði óskar að ráða  sjúkraliða til sumarafleysinga á hand- og lyflækningadeild í vaktavinnu. 
Um er að ræða 80-100% stöðu frá1. júní 2019, eða eftir nánara samkomulagi.

 
Menntunarkröfur eru sjúkraliðaleyfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra við SLFÍ og stofnanasamningi.

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og á rannveig@hvest.is.

Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2019.
 
Vinsamlegast sendið umsóknir á
rannveig@hvest.is eða til  Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, b.t. Rannveigar Björnsdóttur, Torfnesi, 400 Ísafirði.


Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

HJÚKRUNARFRĆĐINGAR Á LEGUDEILD

28.02 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðinga í fastar stöður á legudeild frá 1. júní 2019, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða almenn störf hjúkrunarfræðings í vaktavinnu á akút hand- og lyflækningadeild. Deildin sinnir auk þess sængurkonum og nýburum utan dagvinnu ljósmóður, annast göngudeild fyrir krabbameinslyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir og aðstoðar við slysamóttöku á Slysadeild utan dagvinnu.

 

Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

Umsækjandi þarf að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sjálfstæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til 31. mars 2019.

 

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og netf. rannveig@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á rannveig@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, b.t. deildarstjóra Bráðadeildar, Torfnesi, 400 Ísafirði.

 

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

AĐSTOĐARDEILDARSTJÓRI Á LEGUDEILD

28.02 2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) á Ísafirði óskar að ráða hjúkrunarfræðing í stöðu aðstoðardeildarstjóra á legudeild frá 1. apríl 2019, eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða aðstoðardeildarstjórn og almenn störf hjúkrunarfræðings á þrískiptum vöktum á blandaðri akút legudeild. Deildin sinnir auk þess sængurkonum og nýburum utan dagvinnu ljósmóður, annast göngudeild fyrir krabbameinslyfjagjafir og aðrar sérhæfðar lyfjagjafir og aðstoðar við slysamóttöku á Slysadeild utan dagvinnu.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og skipuleggur starfsemi deildarinnar á sviði hjúkrunar og starfsmannastjórnar með honum.

 • Leysir deildarstjóra af eftir þörfum.

 • Er leiðandi í klínísku starfi og í umbótaverkefnum á deildinni á sviði hjúkrunar.

 • Ber ábyrgð á tilteknum verkefnum á deildinni, sem honum eru falin.

   

  Menntunarkröfur eru íslenskt hjúkrunarleyfi.

  Stjórnunarþekking og –reynsla er æskileg.

  Umsækjandi hafi góða hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sjálfstæði í starfi.

   

  Umsóknarfrestur er til 20. mars 2019.

   

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga  og stofnanasamningi HVEST og FÍH.

 

Upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri, í s: 450 4500 og netf. rannveig@hvest.is og Hörður Högnason, framkvæmdastjóri hjúkrunar í s: 450 4500 og hordur@hvest.is.

 

Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á hordur@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, b.t. framkvæmdastjóra hjúkrunar, Torfnesi, 400 Ísafirði.

 

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is undir viðkomandi starfsauglýsingu og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar, ráðning hefur verið ákveðin.


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Vefumsjón